Συνέχιση (2η Συνεδρίαση Γ) της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις». 4/9/2012 (Video)


Συνέχιση (2η Συνεδρίαση Γ) της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις». 4/9/2012
Συνέχιση (2η Συνεδρίαση Γ) της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις». 4/9/2012 (Video) Συνέχιση (2η Συνεδρίαση Γ) της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις».  4/9/2012 (Video) Reviewed by Νάντια Βαλαβάνη on 8:21:00 π.μ. Rating: 5