19 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας και εντός της προστατευτικής «ζώνης» της Ακρόπολης πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση για το χρέος.

20/2/2013 
 ΤΑΙΠΕΔ: 19 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πλάκα οδεύουν προς "πώληση- πακέτο"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 19 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας και εντός της προστατευτικής «ζώνης» της Ακρόπολης πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση για το χρέος. 

 Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη, Μαρία Κανελλοπούλου, Νίκος Βούτσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Μπόλαρη, κατέθεσαν σήμερα ερώτηση προς τούς Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού-Αθλητισμού, σχετικά με την μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, 19 ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας, που έχουν αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς.

 Η ενδεχόμενη «αξιοποίησή» τους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή η εκποίησή τους σε ιδιώτες, με κανένα τρόπο δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί σύμφωνη με τη συνταγματική επιταγή για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι παράνομη, στο βαθμό που τ΄ ακίνητα αυτά αποκτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για αμιγώς αρχαιολογικούς σκοπούς, που ουδέποτε παρέρχονται και δεν είναι ανακλητοί. 

 Για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο την κατάλληλη αξιοποίησή της υπό κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο, προκειμένου να προστατευτούν και να αναδειχθούν οι αρχαιότητες και παράλληλα να αντιμετωπιστεί το επείγον ζήτημα της στέγασης υπηρεσιών και λειτουργιών του Υπουργείου με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε και να προκύψει εξοικονόμηση πόρων αλλά και να αναζωογονηθούν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητα, 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

 Αθήνα, 20/2/2014

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  Κ Α Ι   Α Ι Τ Η Σ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Προς τους κ. κ. Υπουργούς - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οικονομικών


Θέμα: Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας, που έχουν αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς

 Με τον Ν. 3986/1.7.2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) με σκοπό την «αξιοποίηση» περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Το προϊόν «αξιοποίησης», δηλαδή τα ποσά έναντι των οποίων εκποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, προορίζεται αποκλειστικά για το δημόσιο χρέος. Με άλλα λόγια, τα χρήματα από το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού πετιούνται στον «Πίθο των Δαναΐδων», για ένα χρέος που παγκοσμίως χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο και δεν μπορεί να αποπληρωθεί.

 Έτσι, με την υπ’ αρ. 243/7.11.2013 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2883/14.11.2013) μεταβιβάσθηκε και περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μεγάλος αριθμός ακινήτων, που ανήκαν σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και 19 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας, που έχουν αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς.

Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης και, μάλιστα, εντός της περιοχής, που έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως ζώνη επιρροής (buffer zone) της Ακρόπολης, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας πόλης των Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι ευρύτερα η Πλάκα αποτελεί περιοχή “ευαίσθητη” χωροταξικά και πολεοδομικά, για την οποία έχουν καθορισθεί ειδικές χρήσεις γης με το από 5.10.1993 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (ΦΕΚ Δ΄ 1329). Σημειώνεται ότι στα περισσότερα από τα ακίνητα του ΥΠΠΟ στην Πλάκα, που μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, στεγάζονται είτε υπηρεσίες και λειτουργίες του Υπουργείου Πολιτισμού είτε πολιτιστικοί φορείς, που ενισχύουν τα αρχαιολογικά - πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

 Στον κατάλογο που ακολουθεί, παρατίθενται τα ακίνητα που μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ και, όπου υπάρχουν στοιχεία, τα ΦΕΚ απαλλοτρίωσης και ο σκοπός απόκτησής τους από το ΥΠΠΟ.

Α/Α Ακίνητο ΦΕΚ Σκοπός απόκτησης από το ΥΠΠΟ
1 Λυσικράτους 1 και Σέλλεϋ Δ΄ 215/1994 Κατεδάφιση παραπηγμάτων, τα οποία προσβάλλουν αισθητικά το μνημείο του Λυσικράτη, που είναι από τα σημαντικότερα της Κλασσικής Αθήνας.
 2 Σέλλεϋ 7 Δ΄ 215/1994 Κατεδάφιση παραπηγμάτων, τα οποία προσβάλλουν αισθητικά το μνημείο του Λυσικράτη, που είναι από τα σημαντικότερα της Κλασσικής Αθήνας.
 3 Σέλλεϋ 9
4 Τριπόδων 32 και Ραγκαβά Δ΄ 540/1979 Διενέργεια ανασκαφών για την αποκάλυψη αρχαιοτήτων. Στην αυλή του ακινήτου έχουν αποκαλυφθεί αρχαιότητες.
 5 Θέσπιδος 8 και Ραγκαβά
 6 Θέσπιδος 16
  7 Θέσπιδος 17 Δ' 107/1972 Για αρχαιολογικούς σκοπούς.
 8 Θέσπιδος 20 Δ' 282/1970 Διενέργεια ανασκαφών στην αρχαιολογική ζώνη της Ακρόπολης.
9 Θέσπιδος 24 και Στράτωνος 1
 10 Θρασύλλου, Θέσπιδος και Επιμενίδου
 11 Θρασύλλου 20 Δ΄ 301/1972 Για αρχαιολογικούς σκοπούς.
12 Στράτωνος 15 Δ΄ 184/1979 Διάσωση του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής Πλάκας.
13 Στράτωνος 17 Δ΄ 272/1971 Για αρχαιολογικούς σκοπούς.
14 Στράτωνος 19 Δ΄ 521/1994 Προστασία, ενοποίηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.
15 Στράτωνος 21 Δ΄ 8/1971 Διενέργεια ανασκαφών.
16 Στράτωνος 23 - 25 Δ΄ 59/1972 Για αρχαιολογικούς σκοπούς.
 17 Πρυτανείου 9-9Α Δ΄ 117/1967 Για αρχαιολογικούς σκοπούς.
18 Πρυτανείου 13 Δ΄ 234/1970 Για αρχαιολογικούς σκοπούς.
 19 Θόλου 20
19 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας και εντός της προστατευτικής «ζώνης» της Ακρόπολης πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση για το χρέος. 19 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας και εντός της προστατευτικής «ζώνης» της Ακρόπολης πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση για το χρέος. Reviewed by Νάντια Βαλαβάνη on 10:02:00 π.μ. Rating: 5