Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το μίνι-φορολογικό νομοσχέδιο (15.6.2015)ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
 ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ΄
 Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 


 Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις». 


ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών): 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν, μικρό σε μέγεθος σχέδιο νόμου ρυθμίζει ορισμένα φορολογικά ζητήματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, με κορυφαία παραδείγματα αυτά που αφορούν τον ν. 4172/2013, με άλλα λόγια τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος για πρώτη φορά εφαρμόζεται, ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2013 και εφαρμόζεται για τα εισοδήματα του 2014. 

 Ρυθμίζει λοιπόν, πρώτον, στο άρθρο 1 ορισμένες ακραίες περιπτώσεις φορολογικής επιβάρυνσης που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται τώρα. Οι περιπτώσεις αυτές απαιτούν, όπως αποδείχθηκε, μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για τη μη ενεργοποίηση των τεκμηρίων σε σχέση με τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 που επιχείρησε ακριβώς αυτό. Αυτά αφορούν πριν από όλα νέους κυρίως ανθρώπους που έχουν εισόδημα αποκλειστικά από τόκους ή και νοίκια και έχουν π.χ. επίσης ένα αυτοκίνητο, καθώς και τους ομογενείς κυρίως, μόνιμους κάτοικους εξωτερικού, που έχουν εισόδημα από τόκους, αλλά διαθέτουν και μια δευτερεύουσα κατοικία ή ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Όσοι υπάγονταν σε αυτές τις δύο κατηγορίες με εισόδημα από τόκους ή νοίκια, πολλές φορές ελάχιστων ευρώ, τα οποία έτσι κι αλλιώς φορολογούνται αυτοτελώς, με τη ρύθμιση του ν. 4123/2015 γλύτωναν μεν από το τεκμήριο ελάχιστης διαβίωσης των 3 χιλιάδων ευρώ, έμπαιναν όμως σε λειτουργία τα υπόλοιπα τεκμήρια, με αποτέλεσμα πολλές φορές για εισόδημα ελάχιστων ευρώ να χρειαστεί να πληρώσουν φόρο φέτος, αν αυτό δεν διορθωνόταν, μερικές χιλιάδες ευρώ. 

Σε σχέση με το άρθρο 1 παράγραφος 1, που αφορά τα τεκμήρια κατοίκων εξωτερικού, ως προς τα τεκμήρια διαβίωσης τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή το καθεστώς που ίσχυε με τον προηγούμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τον ν. 2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014 -χρήση δηλαδή του 2013 αυτό που είχε εφαρμοστεί τελευταία φορά- και αποτρέπεται η άδικη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, κυρίως των χιλιάδων Ελλήνων ομογενών με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης, δευτερεύουσα κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ., όπως είπα ήδη, επειδή π.χ. απέκτησαν εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας ακόμα και ενός ευρώ. Έτσι αντιμετωπίζεται και πρόβλημα ενδεχόμενης αθρόας εκροής καταθέσεων από τη χώρα, προκειμένου οι Έλληνες ομογενείς που δεν έχουν οποιοδήποτε επιχειρηματικό συμφέρον στην Ελλάδα να γλυτώσουν τη φορολογία με βάση τεκμαρτό εισόδημα ενώ ζουν στο εξωτερικό. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2. Η σχετική πρόβλεψη του ν. 4123/2015 συμπληρώνεται με τη ρύθμιση ότι η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος και του εισοδήματος που αποκτά ο φορολογούμενος μόνο από κεφάλαιο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων. 

Εδώ επισημαίνω ότι, για να γίνει αυτό, χρειάζεται προσκόμιση αποδείξεων, για να υπάρξει η μείωση του φόρου 2.100 ευρώ που είναι από την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων. Με αυτόν τον τρόπο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα οι άνεργοι, με εισόδημα 1 ευρώ από τόκους και τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλουν παράλογους φόρους βάσει τεκμηρίων, όπως για παράδειγμα με βάση το τεκμήριο 9499 επί 26% φορολογία συν 55% προκαταβολή επί του φόρου που διαμορφώνεται σε αυτή την περίπτωση με 1 ευρώ όλο και όλο έσοδο από φόρους το ποσό του φόρου στις 3.828 ευρώ, κάτι που είναι παντελώς παράλογο και αυτό ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι πρόκειται για ακραίες περιπτώσεις φορολογικής επιβάρυνσης. 

Άρθρο 1 παράγραφος 3. Αναφέρεται στην κατάργηση του ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για να μην υπάρξουν αλληλοεπικαλύψεις. 

Σε αυτό το σημείο και σε σχέση με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου θα ήθελα να σας διαβάσω και να καταθέσω στη συνέχεια, για να μοιραστεί –δεν υπάρχει καμία άλλη, αυτή είναι όλη και όλη- μία νομικοτεχνική βελτίωση, στην οποία συμπληρώνεται με πιο ορθή διατύπωση η υπάρχουσα παράγραφος 4 του άρθρου 1, έτσι ώστε με βάση και τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους Βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή να διευρυνθεί το εύρος της, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι συμπεριλαμβάνει όλους για όσους μπήκε εδώ ζήτημα ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει. 

Σας διαβάζω: Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου ως εξής: 4. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 35 ως εξής: 

«35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της». 

Την καταθέτω στα Πρακτικά και παρακαλώ να μοιραστεί στους συναδέλφους. 

Τι λέμε, λοιπόν, στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου; Τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ. και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, αντιμετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ –να επισημάνω και εδώ ότι χρειάζονται αποδείξεις- και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή επόμενου έτους. Στη συνέχεια, καθιερώνεται ορθολογική και δίκαιη κλιμακωτή φορολόγηση για τους περιστασιακά και ευκαιριακά ως ανωτέρω απασχολούμενους, των οποίων το εισόδημα μπορεί να υπερβαίνει έστω και για λίγα ευρώ το ποσό των 6.000 ευρώ. 

Το υπερβάλλον ποσό υπάγεται στην κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ το ποσό έως 6.000 ευρώ φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών. 

Στη συνέχεια αντιμετωπίζεται κι η περίπτωση των φορολογούμενων, που λόγω της οικονομικής κρίσης, διέκοψαν την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ώστε να υπάγονται σε δικαιότερο φορολογικό καθεστώς, εφόσον το εισόδημα που απέκτησαν, πραγματικό και τεκμαρτό, μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, είναι εντός των ορίων της παραγράφου 35. 

Άρθρο 1 παράγραφος 5 για την ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. 

Για να υπάρξει δικαιότερη φορολόγηση των κατ’ επάγγελμα αγροτών, με γνώμονα την πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για την ιδιοχρησιμοποίηση ή για τη δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων για καλλιέργεια, καθώς κι αν αυτό αφορά, επίσης, λιβάδια, βοσκοτόπια, εγκαταστάσεις για αγροτική ή κτηνοτροφική παραγωγή, μια παραχώρηση που γίνεται προς τους στενούς συγγενείς τους, ανιόντες, κατιόντες, συζύγους, παιδιά, γονείς, αδέλφια. 

Η παραγωγή αυτών των εκτάσεων και εγκαταστάσεων φορολογείται έτσι κι αλλιώς ως αγροτικό εισόδημα. Με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ωστόσο, προβλέπεται –κι αυτό θέλουμε να αλλάξουμε- για πρώτη φορά και ένα είδος τεκμαρτού ενοικίου προς το κράτος. Για όλους αυτό σημαίνει ταλαιπωρία και έξοδα, καθώς θα πρέπει να κάνουν χρήσεις συμβολαιογραφικών υπηρεσιών για τον καθορισμό βάσει του πίνακα αντικειμενικών αξιών γης που έχουν οι συμβολαιογράφοι, της αντικειμενικής αξίας των χωραφιών, που είναι άλλη αν βρίσκονται στο βουνό και πολύ ψηλότερη εάν είναι παραθαλάσσια, λες και το στάρι ή οι ελιές έχουν άλλη τιμή το κιλό, ανάλογα με την τοποθεσία χωραφιού. 

Από εκεί και πέρα, υπολογίζεται το 3% της αντικειμενικής αξίας και επ’ αυτού φόρος 11%. Για κάποιον που καλλιεργεί όλα ή σχεδόν όλα τα χωράφια του, αυτό επειδή μπαίνει ως δαπάνη στα βιβλία του, δεν έχει άλλο οικονομικό αποτέλεσμα. Μπορεί, όμως, να πληρώσει έξτρα φόρο αν καλλιεργεί λίγα χωράφια, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ καλλιεργούμενων και μη γαιών ή αν έχει την ατυχία να είναι κάμποσα κοντά στη θάλασσα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση οι δαπάνες μπορεί να είναι πολύ υψηλότερες από τα έσοδα και άρα, δεν μπορεί να υπάρξει ο προβλεπόμενος συμψηφισμός. 

Άρθρο 1 παράγραφος 6. Προβλέπεται ότι οι παράγραφοι 1, 2 και 5 –η 5 είναι που αφορά το αγροτικό νοίκι γης στο κράτος- έχουν εφαρμογή από το οικονομικό έτος 2014 και εξής. 

Στην παράγραφο 4 υπάρχει η λέξη «2014» μέσα στο κείμενο, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται -για να προλάβω απορίες που εκφράστηκαν και στην Επιτροπή. 

Ας πάμε τώρα στο άρθρο 2. Στο άρθρο 2 ορίζεται ο υπόχρεος απόδοσης ΦΠΑ για κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου στη χώρα. Αφορά σήμερα τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του TAP για κατάθεση προσφορών, υλικών και υπηρεσιών αποκλειστικά ως προς το κατασκευαστικό μέρος της διέλευσής του από την Ελλάδα. Αύριο μπορεί να αφορά, επίσης, τον GreekStream και βέβαια όποιον άλλον αγωγό βρεθεί να διέρχεται από την Ελλάδα στο μέλλον. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ, τα αγαθά τα οποία προέρχονται από ενδοκοινοτικές αποκτήσεις τυγχάνουν αναστολής καταβολής ΦΠΑ, ενώ αντίθετα, τα αγαθά τα οποία προέρχονται είτε από την Ελλάδα είτε από λοιπές τρίτες χώρες, επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Αν πηγαίναμε στις χώρες εκεί να δώσουμε προσφορά για κάποιον αγωγό που περνούσε από εκεί, θα ήμασταν κι εμείς απαλλαγμένοι από το ΦΠΑ. 

Γίνεται κατανοητό ότι δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού στο κομμάτι που περνάει μέσα από τη χώρα, αφού τα αγαθά των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα χρεώνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

Με τη νέα διάταξη θα ισχύσει ο λεγόμενος μηχανισμός αντιστροφής της υποχρέωσης για το ΦΠΑ από τον λήπτη TAP και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ίσους όρους στις προσφορές τους προς τον TAP, με εγκατάσταση στην Ελλάδα, ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες. 

Εδώ πρόκειται για ένα τυπικά ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα καθώς δεν πρόκειται για απαλλαγή από ΦΠΑ, εφόσον ο ΦΠΑ είτε χρεωθεί στον TAP είτε στους προμηθευτές του έτσι και αλλιώς επιστρέφεται. Στον TAP είναι μηδενικό, στους προμηθευτές του επιστρέφεται. 

Όμως, το πραγματικό αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ουδέτερο, καθώς αποκαθιστά συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Πρέπει να σας πω ότι η Διεύθυνση της Εταιρείας του TAP έχει κάνει γνωστό ότι δεν σκοπεύει να υποβληθεί στη φασαρία της επιστροφής του ΦΠΑ που σε διαφορετική περίπτωση, αν προτιμηθούν ελληνικές εταιρείες, θα πρέπει να καταβάλλει πριν της επιστραφεί από το Δημόσιο. 

Το άρθρο 3 που αφορά τη χρήση φυσικού αερίου ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία αποσύρεται. Το θέμα απαλλαγής του από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατ’ αναλογία προς όλα τα άλλα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λυθεί. Ωστόσο, 25 εκατομμύρια ευρώ είναι πολύ μεγάλο ποσό ώστε να υπάρξει είτε απαλλαγή –γιατί σε αυτό είχαμε καταλήξει- είτε επιστροφή, χωρίς να εξασφαλιστεί το πού θα διοχετευθεί, πολύ περισσότερο αν εταιρείες που θα είναι διατεθειμένες να πάρουν αυτή την επιστροφή, χρωστούν σε εργαζόμενους, σε ασφαλιστικά ταμεία, στη ΔΕΠΑ, σε άλλες ΔΕΚΟ κλπ. Είναι φανερό ότι χρειάζεται παραπέρα έρευνα και επεξεργασία του θέματος. Θα το επαναφέρουμε σε επόμενο σχέδιο νόμου. 

Άρθρο 4: Από 1-1-2015 έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους απαλλάσσονται από τη φορολόγησή τους οι δωρεές προς τα παιδιά, τις συζύγους και τους συζύγους, τους γονείς και τα αδέλφια των νεκρών και αγνοούμενων στη μεγάλη ναυτική τραγωδία του NormanAtlantic. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται παραπέρα επεξηγήσεις ή αιτιολογίες. Ξέρουμε ήδη ότι είναι όλες οι πτέρυγες της Βουλής σύμφωνες με αυτήν την απαλλαγή. 

Άρθρο 5: Αφορά τα πρατήρια καπνικών προϊόντων που είναι τετρακόσια σε όλη την Ελλάδα, πολλά από τα οποία μετά την εγκατάλειψή τους από τη βασική εταιρεία τσιγάρων που τα προμήθευε είναι πτωχευμένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 3229/2004, οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων από 1-1-2004 επανεντάχθηκαν στη Β’ κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1134/2004 του Υπουργού Οικονομικών, οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων απηλλάγησαν από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31η Δεκεμβρίου του 2004. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ του ν. 2238/1994, που ίσχυαν το κρίσιμο χρονικό διάστημα, οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως δηλαδή και οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, όταν δεν διενεργούν απογραφή ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

Κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος για τη χρήση 2004 ως απογραφή έναρξης ελήφθη η πραγματική απογραφή της χρήσης 2003 που οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν εφαρμόσει ως εκ της κατηγορίας των βιβλίων που τηρούσαν –Γ’ κατηγορίας βιβλίων- και όχι ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2003, ενώ ως απογραφή λήξης ποσοστού 10% επί των αγορών της χρήσης 2004. Με τον ως άνω τρόπο υπολογισμού τα κέρδη που προέκυψαν είναι πολλαπλάσια των πραγματικών και δηλωθέντων κατ’ αναλογία σε όλες τις άλλες χρήσεις. 

Επειδή πρόκειται, ουσιαστικά, για σφάλμα της φορολογικής διοίκησης, με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η φορολογική ισορροπία και τερματίζονται οι δικαστικές διενέξεις. 

Τέλος -και με αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- στο άρθρο 6 διορθώνονται κάποιες ακραίες όψεις της επιβολής πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ κατά τις συναλλαγές -κυρίως αγοραπωλησίες, αλλά όχι μόνο- που είχαν παγώσει και επισύρει ακυρότητα σε πολλές από τις ελάχιστες που ολοκληρώθηκαν από την αρχή της χρονιάς. 

Επίσης, εκλογικεύονται τα πρόστιμα προς συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες. Να υπενθυμίσω ότι αναφέρεται ρητά πως οι αλλαγές αυτές δεν μπορεί να είναι τέτοιες που να επιφέρουν μείωση του φορολογικού εισοδήματος και ότι όλες οι αλλαγές έγιναν μετά από συζήτηση και έχουν τη σύμφωνη γνώμη τόσο της φορολογικής διοίκησης όσο και των συμβολαιογράφων, εκτός από το θέμα του προστίμου, που υπάρχει μίαδιάσταση απόψεως στο πλαίσιο της ίδιας της φορολογικής διοίκησης. Και, βέβαια, εδώ θα συζητήσουμε το θέμα. 

 Η δικιά μου, προσωπική άποψη είναι ότι αυτά είναι πρόστιμα για λόγους αμέλειας. Αν υπάρχει θέμα δόλου, όπως καταλαβαίνετε, πάμε σε εντελώς άλλη κατηγορία επιπτώσεων. Και, βέβαια, αν πρόκειται για δόλο σε μεγάλης αξίας αγοραπωλησίες -κρατικές κατά πάσα πιθανότητα- ο οποίος δόλος εμφανίζεται ως αμέλεια, καταλαβαίνετε ότι το να πληρώσουν 4.000 ευρώ παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όταν κρίνονται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι αυτό που θα αναχαιτίσει μια τέτοια εν πάση περιπτώσει ύποπτη συμπεριφορά. 

Σας ευχαριστώ.
Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το μίνι-φορολογικό νομοσχέδιο (15.6.2015) Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το μίνι-φορολογικό νομοσχέδιο (15.6.2015) Reviewed by Νάντια Βαλαβάνη on 12:05:00 μ.μ. Rating: 5