Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» (16.12.2013)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Αθήνας Νάντια Βαλαβάνη και Αχαϊας Μαρία Κανελλοπούλου κατέθεσαν σήμερα ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφορικά με το ζήτημα της υλοποίησης των τριών ενοτήτων του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματά τους.

 Στο κείμενο της ερώτησης, αφού υπενθυμίζουν ότι το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύνθετο έργο που αποσκοπεί στην οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή καταγραφή της περιγραφικής τεκμηρίωσης και των γεωχωρικών δεδομένων των μνημείων, των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και των καθορισμένων ζωνών προστασίας τους, καθώς και της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ρωτούν, μεταξύ άλλων, «για ποιον λόγο δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου της τρίτης ενότητας «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού ακινήτων/χώρων μνημείων και εργασίες πεδίου», καθώς και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης από το ΕΣΠΑ και συνεπώς η ματαίωσή του συνολικού έργου». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 7.232.752,72€ και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού - μία από τις μεγαλύτερες του Ελληνικού Δημοσίου - στο μεγαλύτερο ποσοστό της έχει αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς, δηλαδή για την προστασία και την ανάδειξη αρχαιοτήτων, ρωτούν «με ποιον τρόπο προγραμματίζει το ΥΠΠΟΑ να τη διαχειριστεί, αξιοποιώντας την καταγραφή της μέσω του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου». 

 Για τον ΣΥΡΙΖΑ το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας ως δημόσιο - κοινωνικό αγαθό, καθώς και για την ένταξή της στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού πρέπει να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της, αποκλείοντας την υπαγωγή της σε μηχανισμούς εκποίησης όπως είναι το ΤΑΙΠΕΔ. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης. 

 ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΘΕΜΑ: «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» 

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύνθετο έργο που αποσκοπεί στην οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή καταγραφή της περιγραφικής τεκμηρίωσης και των γεωχωρικών δεδομένων των μνημείων, των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και των καθορισμένων ζωνών προστασίας τους, καθώς και της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 7.232.752,72€ και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχοντας ενταχθεί ως Οριζόντια Πράξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία - Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και «Αττική» με την υπ' αριθμ. πρωτ. 151.320/ΨΣ6907-Α2/8.02.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Το συνολικό έργο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου αποτελείται από τρία Υποέργα. Πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης ανά υποέργο είναι διαθέσιμες στη σχετική σελίδα του ιστότοπου του έργου (http://archaeocadastre.culture.gr/el/shetika-me-to-ergo/poreia-ylopoiisis), με την τελευταία ενημέρωση να είναι στις 19.12.2012, δηλαδή πριν από ένα χρόνο. 

Το πρώτο Υποέργο «Ενέργειες Υποστήριξης και Καταχώρησης Δεδομένων» εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία και αφορά στην περιγραφική τεκμηρίωση με επιστημονική μεθοδολογία μνημείων, κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, καθορισμένων ζωνών προστασίας και ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα μεγάλο μέρος του φυσικού αντικειμένου φέρεται ως ολοκληρωμένο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες που είναι καίριες για την υλοποίηση του συνολικού έργου. 

Το δεύτερο Υποέργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Έργο Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» εκτελείται με ανάθεση και έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος υποδομής με τεχνολογίες πληροφορικής (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα), στο οποίο θα είναι ενσωματωμένα τα περιγραφικά και τα γεωχωρικά δεδομένα και το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο κοινό, παρέχοντας πληροφορίες. Ο διαγωνισμός ανάθεσης του υποέργου αυτού έχει ολοκληρωθεί, με την αμοιβή του αναδόχου να ανέρχεται έως το ποσό των 645.276,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/ 143479/44529/1749/21.12.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Β4ΜΛΓ-ΒΑΙ), χωρίς όμως να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξή του. 

Το τρίτο Υποέργο «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού ακινήτων/χώρων/ μνημείων και εργασίες πεδίου» εκτελείται με ανάθεση και αφορά στην ψηφιοποίηση του αναλογικού αρχείου (σάρωση εγγράφων και φωτογραφιών και σάρωση - γεωαναφορά - διανυσματοποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων) και σε γεωχωρικό εντοπισμό σε σύγχρονα χαρτογραφικά υπόβαθρα, αποτελώντας το μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο του συνολικού έργου, με εκτιμώμενο κόστος 5.100.810 €. Σύμφωνα με τη σχετική ιστοσελίδα (http://archaeocadastre.culture.gr/el/prokirixeis/ypoergo3), για την ανάθεση του υποέργου αυτού είχε προκηρυχθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός με καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών την 11.2.2013, χωρίς να δίνονται άλλες πληροφορίες για την εξέλιξη του διαγωνισμού και την πορεία υλοποίησης του έργου. Επειδή για τον ΣΥΡΙΖΑ το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας ως δημόσιου - κοινωνικού αγαθού καθώς και για την ένταξή της στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, και επειδή η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού πρέπει να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της και τον αρχαιολογικό και μόνο σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν: 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού: 

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η υλοποίηση των τριών ενοτήτων του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματά τους;
2. Η απουσία πληροφοριών σχετικά με την πορεία υλοποίησης του υποέργου 3 «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού ακινήτων/ χώρων μνημείων και εργασίες πεδίου» σε ποιο λόγο οφείλεται; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πορεία του έργου;
3. Ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου μετά την ολοκλήρωση του έργου και με ποιον τρόπο έχει προβλεφθεί να ενταχθεί το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο στον νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ; 
4. Δεδομένου ότι η ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού, μία από τις μεγαλύτερες του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με δελτία τύπου και συνεντεύξεις, στο μεγαλύτερο ποσοστό της έχει αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς, δηλαδή για την προστασία και την ανάδειξη αρχαιοτήτων, με ποιον τρόπο προγραμματίζει το ΥΠΠΟΑ να τη διαχειριστεί, αξιοποιώντας την καταγραφή της μέσω του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου;
 Οι ερωτώντες βουλευτές 
Νάντια Βαλαβάνη Μαρία Κανελλοπούλου 

Το Γραφείο Τύπου Αθήνα, 16.12.2013
Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» (16.12.2013) Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» (16.12.2013) Reviewed by Νάντια Βαλαβάνη on 9:29:00 π.μ. Rating: 5