ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 28 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει ενοίκιο στον εαυτό του με «χαράτσι» 600 εκατ. ευρώ»



 Επίκαιρη Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων της βουλευτού Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Νάντιας Βαλαβάνη  προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την εκμίσθωση των 28 ακινήτων του Δημοσίου που πουλήθηκαν με την μέθοδο sale and lease back. 


Η βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη κατέθεσε σήμερα Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την καταβολή ενοικίων για την εκμίσθωση των 28 ακινήτων του Δημοσίου, που πουλήθηκαν με την μέθοδο sale-and-lease-back τον Νοέμβριο του 2013. Είχε προηγηθεί την 01.09.2014 αίτηση κατάθεσης εγγράφων των μισθωτηρίων συμβολαίων, που συνήφθησαν κατά την πώληση τους. 

Υπενθυμίζεται ότι, η πώληση των δημοσίων κτιρίων εμφανιζόταν ως ένα «βάρος», από το οποίο θ’ απελευθερωθούν οι φορολογούμενοι υπέρ της καταβολής μισθών και συντάξεων και της ανάπτυξης, με δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, ενώ με τον καθαρά παραπλανητικό τίτλο «Περί περιστολής των δημοσίων δαπανών», η κυβέρνηση διαφήμιζε ότι θα κόψει από τους τότε ιδιώτες-ιδιοκτήτες κτιρίων, στα οποία στεγάζονταν δημόσιες υπηρεσίες, 15 εκ. ευρώ σε ετήσια μισθώματα. 

Αντί όλων αυτών βέβαια, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύτηκε να καταβάλλει εγγυημένο μίσθωμα 30 εκ. ευρώ ετησίως επί 20 χρόνια, δηλαδή 600 εκ. ευρώ συνολικά, ενώ το ποσόν των 261,31 εκατ. ευρώ (δηλ. περίπου 960 ευρώ ανά τ.μ.) που εισέπραξε κατατέθηκε απευθείας στον ειδικό λογαριασμό των δανειστών στην Τράπεζα Ελλάδας. Με άλλα λόγια, το Ελληνικό Δημόσιο που μέχρι σήμερα δεν καταβάλλει νοίκι στον εαυτό του, «φορτώθηκε» με ένα - εγγυημένο για τους νέους ιδιοκτήτες, που επένδυσαν χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, χωρίς να διακινδυνεύουν ότι στις συνθήκες της κρίσης μπορεί να τους μείνουν τα κτίρια άδεια - «χαράτσι» 600 εκ. ευρώ. Οι νέοι ιδιοκτήτες & μισθωτές έχουν εμφανισθεί από τον Ιούνιο στους διαδρόμους του Υπουργείου Οικονομικών, διεκδικώντας τα ενοίκια «τους», ενώ οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καλούνται να βρουν τρόπο να καλύψουν απαιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν προϋπολογισθεί στον Προϋπολογισμό 2014 και είναι εκτός προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου 2014-2018. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης και της αίτησης κατάθεσης εγγράφων: 


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ.: Υπουργό Οικονομικών 

ΘΕΜΑ: Καταβολή ενοικίων για την εκμίσθωση των 28 ακινήτων του Δημοσίου που πουλήθηκαν με την μέθοδο sale-and-lease-back. 

Τον Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση των 28 ακινήτων του Δημοσίου, ανάμεσα τους κτίρια 5 Υπουργείων (Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας και Παιδείας), 13 κτίρια ΔΟY, το κτίριο της ΓΑΔΑ και του Αρχηγείου Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ.α. με την μέθοδο του sale-and-lease-back. Υπενθυμίζουμε ότι και οι δυο κτηματικές εταιρείες που τα απέκτησαν είναι θυγατρικές ελληνικών τραπεζών (της Πανγαίας της Εθνικής και της Eurobank Properties της Eurobank), ανακεφαλαιοποιημένων με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων. Στην πραγματικότητα, τα 28 ακίνητα προστέθηκαν στην «προικοδότηση» των δύο κτηματικών εταιρειών για την πώληση τους, καθώς έχει κλείσει η πώληση της Πανγαίας στο ισραηλινών συμφερόντων fund « ΙNVEL» με έδρα την Ολλανδία, ενώ η Eurobank Properties πέρασε στο διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. 

Ολοκληρώθηκε έτσι ένα κυριολεκτικό «ξεπούλημα», αφού το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε το ποσόν των 261,31 εκατ. ευρώ (δηλ. περίπου 960 ευρώ ανά τ.μ.) που κατατέθηκαν απ΄ευθείας στον ειδικό λογαριασμό των δανειστών στην Τράπεζα Ελλάδας, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, δεσμεύτηκε να καταβάλλει εγγυημένο μίσθωμα 30 εκ. ευρώ ετησίως επί 20 χρόνια, δηλαδή 600 εκ. ευρώ συνολικά. Με άλλα λόγια, το Ελληνικό Δημόσιο, που μέχρι σήμερα δεν καταβάλλει νοίκι στον εαυτό του, «φορτώνεται» με ένα - εγγυημένο για τους νέους ιδιοκτήτες, που «επένδυσαν» χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, χωρίς να διακινδυνεύουν ότι στις συνθήκες της κρίσης μπορεί να τους μείνουν τα κτίρια άδεια - «χαράτσι» 600 εκ. ευρώ. Ορίζεται επίσης ρητά ότι, σε αυτά τα 20χρόνια το Δημόσιο βαρύνεται επιπλέον με την ετήσια ασφάλιση των κτιρίων, αλλά και την τακτική συντήρηση τους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες μόνο με τυχόν έκτακτη «βαριά συντήρηση». 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, με το πέρας των 20 χρόνων, το Δημόσιο αποκτά δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, δηλαδή δικαίωμα να εξαγοράσει όποια από αυτά τα κτίρια το ενδιαφέρουν, όχι όμως στην «τιμή ευκαιρίας», στην οποία πουλήθηκαν τα 28 ακίνητα, αλλά στην τότε αγοραία τιμή τους, αλλιώς οι σημερινοί αγοραστές μπορούν πλέον να τα διαθέσουν όπως θέλουν. Επίσης, στην όλη διαδικασία, καταστρατηγήθηκε η εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται από τον Ν. 3130/2003 ( ΦΕΚ 76Α/2003) «περί μισθώσεων ακινήτων από το Δημόσιο», με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζονται τα δικαιώματα του Δημοσίου, ούτε καν ως εκμισθωτή. 

Επειδή οι νέοι ιδιοκτήτες και μισθωτές εμφανίστηκαν ήδη από τον Ιούνιο στους διαδρόμους του Υπουργείου Οικονομικών διεκδικώντας τα ενοίκια «τους», και οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καλούνται να βρουν τρόπο, αφ΄ενός να καλύψουν τις απαιτήσεις τους για το επτάμηνο του 2014, αλλά και αφ΄ετέρου να προϋπολογίσουν το ποσόν των 30.000.000€ για το έτος 2015. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

Από πού θα βρεθούν τα κονδύλια που απαιτούνται τόσο για το 2014 όσο και για 2015, αφού δεν είναι προϋπολογισμένα ούτε στον τρέχοντα Προϋπολογισμό, αλλά ούτε και το Μεσοπρόθεσμο επιτρέπει τέτοιας κλίμακας παρεκκλίσεις, που φτάνουν περίπου τα 135 εκατ. € για τα έτη 2014-2018; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ 



Α Ι Τ Η Σ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Προς τον κ.: Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: Χορήγηση μισθωτηρίων συμβολαίων που αφορούν στην εκμίσθωση των 28 ακινήτων του Δημοσίου που πουλήθηκαν με την μέθοδο sale-and-lease-back. 

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός, να μας χορηγήσει τα Μισθωτήρια Συμβόλαια που αφορούν στην μίσθωση των 28 ακινήτων του Δημοσίου, που πουλήθηκαν στις εταιρείες: Πανγαία της Εθνικής (που έχει περάσει στο ισραηλινών συμφερόντων fund « ΙNVEL» με έδρα την Ολλανδία) και Eurobank Properties της Eurobank, με την μέθοδο sale-and-lease-back.

Το Γραφείο Τύπου 

Αθήνα, 4.9.2014
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 28 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 28 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Reviewed by Νάντια Βαλαβάνη on 2:52:00 μ.μ. Rating: 5